ZZP-buffer

#afbouw 11-02-2017
ZZP-buffer

ZZP-buffer

Zelfstandigen Bouw lanceer het voorstel voor een ‘Zelfstandigenrekening’. Een geblokkeerde rekening waarop de zzp’er belastingvriendelijk kan sparen voor pensioen, arbeidsongeschiktheid, (bij)scholing en re-integratie. Veel zzp’ers maken zich zorgen over hun inkomen wanneer zij langdurig arbeidsongeschikt worden. Ook zzp’ers willen een fatsoenlijk inkomen als zij met pensioen gaan. Toch heeft slechts 20 tot 25 procent een arbeidsongeschiktheidsverzekering of neemt deel aan een pensioenregeling. “De huidige voorzieningen voor de zzp’er zijn ingewikkeld, duur, onbetrouwbaar of fiscaal onaantrekkelijk”, aldus voorzitter Charles Verhoef van Zelfstandigen Bouw. “Steeds meer zzp’ers in de bouw worden door verzekeraars geweigerd voor een AOV omdat zij als een te groot risico worden beschouwd.” Zzp’ers willen hun sociale voorzieningen graag zelf regelen maar het inkomen van veel zzp’ers staat hen niet toe dat allemaal te financieren. De ‘Zelfstandigenrekening’ biedt zzp’ers de mogelijkheid die voorzieningen te regelen op een wijze die bij hen past: vrijwillig en flexibel.
www.zelfstandigenbouw.nl