Voorkom onthechting

#afbouw 07-12-2016
Voorkom onthechting

Voorkom onthechting

Onthechting door condensvorming kan voorkomen bij oplosmiddelhoudende contactlijmen (zowel thixotrope, vloeibare als spuitversies). Condens ontstaat bij een hoge luchtvochtigheid in combinatie met het afkoelen van de ondergrond. De temperatuur van de ondergrond en dus ook van de lijmlaag daalt tijdens het verdampen van de oplosmiddelen met 9°C! Door deze plotselinge temperatuurdaling (dit is met de hand goed voelbaar) in combinatie met hoge luchtvochtigheid, kan er een laagje condens op de lijm ontstaan wardoor de lijm niet zal hechten. Vooral in de herfst is sprake van een hoge relatieve luchtvochtigheid waardoor kans op condensvorming en dus onthechting extra groot is. Tips:
* Relatieve luchtvochtigheid meten in de omgeving
* Omgevingstemperatuur meten
* Oppervlaktetemperatuur van de te verlijmen materialen meten of acclimatiseer het materiaal minimaal 24 uur Houd rekening met de daling van de temperatuur tijdens het afdampen van de oplosmiddelen!
* Dauwpunttabel van Frencken aflezen om te bepalen of er kans is op condensvorming op de lijmlaag.
www.frencken1901.nl