Vernieuwde website

#interieurbouw 28-03-2019
Vernieuwde website

VeiligmetVerf.nl is vernieuwd. Deze website biedt professionele gebruikers van verf-, lijm- en kitproducten de daarbij behorende veiligheidsinformatiebladen. De VVVF en VVVH (verfgroothandel) sloegen hiervoor weer de handen ineen. 
Vernieuwde website
Een frisse vormgeving en een heldere structuur zorgen voor een nog betere toegankelijkheid. VeiligmetVerf.nl bevat een ruime database met veiligheidsinformatiebladen van zowel verfproducten, als van lijmen en kitten. Bij de eerste aankoop krijgen afnemers per e-mail een rechtstreekse link naar het bijbehorende veiligheidsinformatieblad; eventuele latere updates ontvangen ze automatisch. De verplichting voor het verstrekken van veiligheidsinformatiebladen staat beschreven in de Europese Verordening REACH (EG/1907/2006, artikel 31). Verfleveranciers en ook leveranciers van lijmen en kitten gebruiken VeiligmetVerf.nl om veiligheidsinformatiebladen door de keten heen te verspreiden. Professionele gebruikers van deze producten zijn daarnaast verplicht de veiligheidsinformatiebladen door te lezen en hun personeel te instrueren. De informatie moet ook aanwezig zijn op de projectlocatie. Inspectie SZW controleert hier nauwgezet op tijdens haar inspecties.