Veilige app

#afbouw 27-11-2016
Veilige app

Veilige app

De brancheverenigingen VVVF, VVVH en OnderhoudNL gaan het gebruik van VeiligmetVerf actief onder de aandacht brengen bij schilders- en onderhoudsbedrijven. Met deze internetapplicatie kunnen alle partijen in de keten voldoen aan hun wettelijke verplichtingen. De promotiecampagne begint op de Ondernemersdag van OnderhoudNL op 7 november 2016 in Apeldoorn en gaat daarna verder op de SGA vakdagen van 8, 9 en 10 november 2016 in Gorinchem. Via www.veiligmetverf.nl krijgen schilders de veiligheidsinformatiebladen toegestuurd die ze nodig hebben om hun werk veilig te uit te voeren. Michel Kranz, voorzitter van de Gebruikersgroep VeiligmetVerf: “Vanuit inspectie SZW wordt strenger gecontroleerd op de aanwezigheid van VIB’s bij de schilder. Het is dus in hun eigen belang om ervoor te zorgen dat ze de veiligheidsvoorschriften op de juiste wijze naleven.” Verffabrikanten en verfgrossiers die aangesloten zijn bij VeiligmetVerf zijn te herkennen aan het VeiligmetVerf-logo. Schilders kunnen ook zelf een account aanmaken en veiligheidsinformatiebladen downloaden.
www.veiligmetverf.nl