Uit het goede hout gesneden

#interieurbouw 13-04-2018
Uit het goede hout gesneden

De oplevende economie legt de vakbeurs Prowood, die van 21 t/m 25 oktober dit jaar wordt gehouden in Flanders Expo in Gent (België), geen windeieren. Er zijn echter meerdere redenen waarom het aantal standhouders, het beursoppervlak en de koopbereidheid onder bezoekers van het evenement toenemen. “Prowood is en blijft een must voor de houtbewerkingssector. Ook in crisisjaren.”
Uit het goede hout gesneden

Prowood wordt dit jaar voor de zesde keer gehouden en is gedurende vijf dagen lang een trefpunt voor professionals in de houtverwerkende nijverheid en andere sectoren. Een trefpunt waar bezoekers bereid zijn tot investeren en zoeken naar oplossingen voor hun problemen. Olivier Claesens, directeur van organisator Claever Associates, is stellig over de meerwaarde van Prowood: “In de huidige tijd van internet en social media is persoonlijk contact tussen bedrijven die zaken met elkaar doen essentieel. Je moet weten welke mensen schuilen achter producten en diensten. De manier waarop bedrijven zich op onze beurs presenteren, is vaak bepalend of bezoekers met ze in zee gaan of kiezen voor een concullega die een betere indruk achterlaat. Als je virtueel met elkaar in contact treedt, ontbreekt de humane kant. Onze beurs laat alle zintuigen werken.”

Situationele analyse
Op Prowood worden veel live demonstraties gehouden en er vindt een uitgebreid programma plaats van randactiviteiten zoals artisanale houtdemo’s, lezingen en het tentoonstellen van houtsculpturen. Het belevingsgehalte van de beurs is dus hoog en potentiële klanten kunnen zich een goed beeld vormen van producten. Claesens: “Bijna alle houtbewerkingsmachines functioneren tijdens de beurs. Bovendien koop je niet zomaar even hele grote installaties via internet: hier is een verkennend gesprek voor nodig, gevolgd door een situationele analyse van de doelstellingen. Pas dan kom je tot een goed en langdurig resultaat.”
Prowood vindt om de drie jaar plaats. Voor die frequentie is niet voor niks gekozen, legt de directeur van Claever Associates uit. “Sommige stands hebben om en nabij 1.000 vierkante meters netto oppervlakte. Machines nemen immers meer ruimte in beslag dan andere soorten producten. Bovendien komen er op het gebied van houtbewerkingsmachines niet zo frequent nieuwigheden op de markt als bij toeleveranciers van bijvoorbeeld plaatmateriaal en functioneel meubelbeslag het geval is. Indien we de beurs bijvoorbeeld om de twee jaar zouden houden, wordt die automatisch kleiner. Tenslotte liggen alle beslissingen omtrent de organisatie van Prowood ook bij de adviesraad. Als organisatie zijn we heel democratisch ingesteld: ‘u vraagt, wij draaien’, is het motto.”

Extra hal
Prowood vierde in 2015 haar vijfjarig jubileum en sloot af met 15.697 bezoekers, waarvan 9,76 procent uit het buitenland kwam. Dit betekende een lichte stijging ten opzichte van de editie van 2012 en de prognoses voor dit jaar zien er wederom positief uit. De organisatie zit op het moment van verschijnen van dit artikel op hetzelfde aantal vierkante meters netto oppervlakte beursvloer als bij het afsluiten van Prowood 2015. Er hebben zich inmiddels 20 exposanten meer aangemeld dan drie jaar geleden. Ruim voor het opengaan van de deuren van Flanders Expo zit de organisatie rond de 200 standhouders.
Claesens: “Wij verwachten rond de 220 standhouders en een kleine 17.000 vierkante meters netto stand oppervlakte uit te komen. We hebben een extra hal in gebruik genomen, zodat alle bedrijven die nu nog ontbreken de kans hebben alsnog deel te nemen. Wat betreft het aantal bezoekers: dat ligt iedere editie rond de 16.000. We verwachten dit jaar echter meer Nederlandse bezoekers. Zij zullen waarschijnlijk een bezoek met de Biënnale Interieur in Kortrijk combineren. Dit kan om de zes jaar, aanzien de Biënnale Interieur om de twee jaar wordt gehouden.”

Magneet
Op Prowood verenigen alle prominente marktspelers binnen de houtverwerkingssector hun krachten. Dit trekt volgens de directeur bezoekers aan als een magneet. “Zij kunnen op één plek alles ontdekken wat er speelt binnen de sector. Ter illustratie: bedenk hoeveel bedrijfsbezoekjes een commerciële afgevaardigde maximaal per dag nog kan afleggen: drie, hooguit vijf? Het fileleed is daar zeker debet aan. Terwijl op een beurs zoals Prowood per dag tussen 2.000 en 3.000 mensen langs een stand komen. Dit is efficiënter, goedkoper en natuurlijker. Je hoeft geen afspraken op voorhand te maken en er heerst een grote koopbereidheid onder bezoekers. Daarnaast horen we vaak van standhouders dat ze op hun eigen ‘huisbeurzen’ niet meer zo echt succesvol zijn. Op onze beurs komt een zeer divers en gevarieerd gezelschap af. Dit is veel voordeliger voor de exposant.”

Speciale acties
Claesens merkte in 2015 al dat de koopbereidheid onder bezoekers van Prowood toeneemt en hij verwacht dat dit in oktober dit jaar niet anders zal zijn. “Als de economie beter draait, wordt er meer geïnvesteerd. Orderboekjes zijn opnieuw zes maanden op voorhand gevuld en standhouders voeren speciale acties ter gelegenheid van de beurs. Ook dit soort aspecten heeft een positief effect op de koopbereidheid onder bezoekers.”
Volgens Claesens spint Prowood garen bij het aantrekken van de economie, maar neemt de kwaliteit van de vakbeurs tevens toe. “Zelfs in crisisjaren is Prowood altijd een must gebleven voor de houtbewerkingssector. Elke drie jaar tonen we alle noviteiten in de sector. Mis je een editie, dan ben je zes jaar lang onvoldoende op de hoogte van wat er speelt op het gebied van houtbewerking. Niet voor niets trekt slechts een klein deel van de bedrijven uit onze regio richting beurzen als de Xylexpo in Milaan en de Ligna in Hannover. Een goede nationale beurs voor de houtbewerkingssector blijkt onontbeerlijk. Bedrijven en bezoekers waarderen tevens onze probleemoplossende houding en proactieve drive. Daarnaast vindt er momenteel een gezonde kruisbestuiving plaats tussen Prowood en de Nederlandse zusterbeurs HoutPro+.”

Uit het goede hout gesneden
Uit het goede hout gesneden
Uit het goede hout gesneden
Uit het goede hout gesneden
Uit het goede hout gesneden
Uit het goede hout gesneden