Nieuwe CAO

#interieurbouw 15-01-2018
Nieuwe CAO

Nieuwe CAO

Na drie onderhandelingsrondes is een nieuwe tweejarige cao voor Meubelindustrie en Interieurbouw tot stand gekomen. De nieuwe cao bevat onder meer de volgende afspraken:
* Op 1 januari 2018 worden de loonschalen en de daadwerkelijk betaalde lonen verhoogd met € 35, - bruto per maand.
* Op 1 april 2018 worden de loonschalen en de daadwerkelijk betaalde lonen verhoogd met 1%.
* Op 1 januari 2019 worden de loonschalen en de daadwerkelijk betaalde lonen verhoogd met € 45,- bruto per maand.
* Op 1 april 2019 worden de loonschalen en de daadwerkelijk betaalde lonen verhoogd met 1%.
- Het dagvenster wordt met een uur verruimd en zal beginnen om 6:00 uur in plaats van om 7:00 uur (het dagvenster is dan van 6:00 uur tot 22:00 uur en het nachtvenster 22:00 uur tot 6:00 uur).
- De leeftijdsgrens om overwerk en werk in ploegendiensten te kunnen weigeren wordt verhoogd van 55 naar 57 jaar.