Meer verlichting recyclen

#afbouw 04-11-2016
Meer verlichting recyclen

Meer verlichting recyclen

Stichting LightRec en VERAS, de belangenvereniging voor sloopaannemers, gaan zich hard maken om meer verlichting uit sloop- en renovatieprojecten in te zamelen voor recycling. Op dit moment worden er bij sloopprojecten vooral te weinig armaturen gescheiden ingezameld. Dit terwijl er jaarlijks zo’n 900.000 kilo aan armaturen en 460.000 stuks aan lampen uit de sloop- en renovatieprojecten vrij zouden moeten komen. LightRec, de stichting die namens de Nederlandse producenten en importeurs opdrachtgever is voor lampeninzameling in Nederland, en VERAS willen de hoeveelheid en het gewicht aan ingeleverde lampen en armaturen uit de sloop de komende vijf jaar verdubbelen. Daarvoor richten ze zich op alle belangrijke schakels in de sloopbranche, van beleidsmakers tot ingenieurs en van opdrachtgevers tot uitvoerders. De organisaties willen correct verwijderen en inzamelen van verlichting laten nemen in standaard bouwbestekken, richtlijnen, criteriadocumenten voor aanbestedingen en dergelijke communicatiemiddelen waar de doelgroepen in hun dagelijkse werk mee te maken heeft.
www.lightrec.nl