Meer FSC-hout in België

Meer FSC-hout in België | Vaktijdschrift Interieurbouw
Voor het jaar 2016 is naar schatting net geen 60% van de primaire houtproducten op de Belgische markt van gecertificeerde oorsprong. Binnen het gecertificeerde aandeel valt ongeveer de helft van het gecertificeerde hout onder het FSC-keurmerk. Het FSC-marktaandeel in België bedraagt zo ongeveer 30% qua primaire houtproducten. In vergelijking met 2012 (15%) betekent dit een verdubbeling van het FSC-marktaandeel. Deze marktstudie werd gelanceerd door de FOD Leefmilieu om de voortgang in het kader van het ‘Sectoraal Akkoord ter verhoging van het aandeel houtproducten uit duurzaam beheerde bossen’ uit 2011 te monitoren. Na eerdere monitoringsstudies die de cijfers uit 2008 en 2012 verzamelden, brengt deze studie de cijfers voor het kalenderjaar 2016 in beeld. Het aandeel gecertificeerde primaire houtproducten steeg van zo’n 40% (2012) naar net geen 60% in 2016. De stijging zou vooral te wijten zijn aan forse groei van het gecertificeerde aanbod gezaagd naaldhout en plaatmaterialen, waarbij bij beide ruim de helft van het volume gecertificeerd bleek.
Gepubliceerd op

Nieuwsbrief

Interieurbouwonline nieuwsbrief ontvangen?

Inschrijven

Delen