Inzicht

#afbouw 24-02-2017
Inzicht

Inzicht

Met KYP Analytics krijgt elke (project)manager en/of directie inzicht in de status van een project en het presteren van de projectpartners. Informatie die helpt bij de reductie van faalkosten en het benutten van de voordelen van ketenintegratie. KYP Analytics geeft inzicht in de voortgang van een project via overzichtelijke grafieken en rapportages. Beschikbare gegevens hebben betrekking op de voortgang van het project in dagen, taken en activiteiten, hoeveel taken en/of activiteiten te laat gereed zijn en/of geaccepteerd zijn en welke projectpartners zich het beste of slechtste aan de afspraken in de planning houden. Projectmanagers en directies kunnen in één oogopslag zien wat verbeterpunten zijn in de projecten en kunnen verschillende projecten op eenvoudige wijze met elkaar vergelijken. Met de KYP-factor wordt in één oogopslag zichtbaar hoe het gaat met het project. Kleurt de smiley groen, dan verloopt het project volgens plan. Een rode smiley is een signaal om bij te sturen.
www.kyp.nl