Essentiële beschermingsmiddelen

Hoe zit het precies met de regelgeving rond persoonlijke beschermingsmiddelen?
Essentiële beschermingsmiddelen | Vaktijdschrift Interieurbouw
Essentiële beschermingsmiddelen | Vaktijdschrift Interieurbouw
Essentiële beschermingsmiddelen | Vaktijdschrift Interieurbouw
Essentiële beschermingsmiddelen | Vaktijdschrift Interieurbouw
Wie in de bouw werkt, een eigen klussenbedrijf heeft of regelmatig zelf thuis klussen uitvoert, weet hoe belangrijk persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) - zoals gehoorbescherming, werk klompen of helmen - zijn als er verbouwd of geklust wordt. In hoeverre ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de werkgever of werknemer als het aankomt op het gebruik van deze veiligheidsmiddelen?

Werkgever
In bepaalde situaties - als er tijdens het werk gevaar is voor gehoorbeschadiging of lichamelijk letsel - zijn werkgevers verplicht om persoonlijke beschermingsmiddelen als oordoppen, klompen of veilige werkschoenen aan hun personeel te verstrekken. Dit staat als wettelijke verplichting omschreven in de arbeidsomstandighedenwet aldaar artikel 3. Daarbij moet dit gratis gebeuren en is de werkgever verplicht om een goede uitleg te geven over hoe de PBM gebruikt dienen te worden.
Verder moet duidelijk zijn waar en wanneer de beschermende kleding, zoals stalen klompen, werkhandschoenen en helmen gedragen dienen te worden. En ten slotte is de bedrijfsleiding ook verantwoordelijk om toezicht te houden op het gebruik van de PBM.


Werknemer
De medewerkers zijn op hun beurt weer verplicht om deze middelen ook daadwerkelijk te gebruiken tijdens het werk, op de plekken waar dat verplicht gesteld is. Als werknemer dien je verder mee te doen als er een voorlichting of uitleg over het gebruik van de beschermingsmaterialen wordt gegeven. Verder is het een verplichting om de PBM als werknemer op de juiste manier te gebruiken en op te slaan na het werk.
De werknemer die beschermingsmiddelen van zijn baas krijgt, is zelf verantwoordelijk voor het beheer en het niet kwijtraken van deze belangrijke spullen. Raak je onverhoopt toch een helm, handschoenen of gehoorbescherming kwijt, dan is het jouw persoonlijke verantwoordelijkheid om aan de baas nieuwe te vragen. Zo blijf je altijd, bij elke klus, goed beschermd

Wettelijke bepalingen
Als je als werknemer weigert om PBM te gebruiken kun je na een mondelinge en schriftelijke waarschuwing een boete opgelegd krijgen van maximaal 450 euro (uitgeschreven door de Inspectie SZW) en zelfs geschorst worden zonder behoud van je salaris.
Werkgevers die het verstrekken van de persoonlijke beschermingsmiddelen verwaarlozen of niet serieus nemen, lopen het risico dat de Inspectie SZW op bezoek komt en het bouwproject of ander werk stillegt. Eventueel gevolgd door een fikse boete. Redenen genoeg dus voor zowel werkgevers als werknemers om de regelgeving rond persoonlijke beschermingsmiddelen serieus te nemen en na te leven.
Kijk hier voor meer inspiratie