Erfgoed telt

#interieurbouw 11-07-2018
Erfgoed telt

Erfgoed telt
Op vrijdag 22 juni maakte minister van Engelshoven tijdens de presentatie van de Brief ‘Erfgoed Telt’ bekend dat het ministerie van OCW dit jaar 30 miljoen euro extra beschikbaar stelt voor het restaureren en herbestemmen van rijksmonumentale panden. Het geld wordt beschikbaar gesteld via het Nationaal Restauratiefonds, waar monumenteigenaren en initiatiefnemers laagrentende leningen (de Restauratiefondsplus-hypotheek) kunnen aanvragen om deze investeringen te financieren. In 2012 stelde het ministerie ruim 100 miljoen euro beschikbaar voor grootschalige restauraties en herbestemmingen via het Nationaal Restauratiefonds. In de afgelopen vijf jaar maakten meer dan 100 monumenteigenaren gebruik van deze regeling. Het Nationaal Restauratiefonds heeft tot en met 2017 circa 90 miljoen euro versterkt, waardoor de bodem van het fonds in zicht is geraakt. Het succes was aanleiding voor het ministerie van OCW om 30 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor de grootschalige restauratie en herbestemming van rijksmonumenten.