Cao jaar verlengd

Cao jaar verlengd | Vaktijdschrift Interieurbouw

De meubelcao wordt met 1 jaar verlengd (1 januari 2017 tot en met 31 december 2017). Met ingang van 1 maart 2017 is er een loonsverhoging van € 30,- per maand op een voltijdsalaris en per 1 augustus 2017 is er een loonsverhoging van 0,5% overeengekomen. Na één informeel overleg en twee cao-onderhandelingsrondes is de onderhandelingsdelegatie van CBM tot overeenstemming gekomen met de vakbonden – FNV en CNV vakmensen – over een eenjarige cao. Uitgaande van een gemiddelde loonsom betekent deze afspraak een gemiddelde structurele stijging van 1,6%. Onder de huidige verbeterde vooruitzichten op macroniveau is de verwachting dat de gemiddelde loonstijging in Nederland in 2017 minimaal op 1,7% uit zal komen. Besloten is uitsluitend afspraken te maken over de loonparagraaf, omdat in het vorige cao akkoord een aantal protocol-afspraken zijn gemaakt, die nu verder worden uitgewerkt. Het gaat om de volgende projecten: Duurzame inzetbaarheid, Functiegebouw, Modernisering en vereenvoudiging cao-teksten.
www.cbm.nl
Gepubliceerd op

Nieuwsbrief

Interieurbouwonline nieuwsbrief ontvangen?

Inschrijven

Delen