Zilveren jubileum in coronatijd

Horjus, toeleverancier aan onder meer projectinrichters, viert zijn vijfentwintigjarig bestaan. “Er stond een feestelijke bijeenkomst gepland, maar die moeten we op een later moment nog maar eens inhalen,” zegt directeur-eigenaar Marcel Horjus. Met hem kijken we terug op de voorbije decennia, naar de huidige stand van zaken in coronatijd en naar de nabije toekomst. “We hebben nooit stilgezeten, ook nu niet.”
Zilveren jubileum in coronatijd
Zilveren jubileum in coronatijd
Zilveren jubileum in coronatijd
Zilveren jubileum in coronatijd
Zilveren jubileum in coronatijd
Zilveren jubileum in coronatijd
Het bedrijf startte in 1995 in een loods in Franeker en is nu gevestigd in een moderne fabriek in Dronrijp. De groei was gestaag, al kreeg Horjus – net als iedereen – tussen 2008 en 2013 te maken met de forse wereldwijde crisis. En sinds een jaar is er het virus dat opnieuw verstorend werkt. Daarover verderop meer, eerst iets over de belangrijkste ontwikkelingen van de voorbije kwart eeuw. 

Rode lijn
Horjus: “Automatisering, robotisering en innovatie vormen de rode lijn in de ontwikkeling van het bedrijf. Toen we begonnen, waren CNC-gestuurde machines in de branche niet nieuw maar nog wel tamelijk jong en, vergeleken met nu, lastiger programmeerbaar met allerlei G-codes. Het was erg bewerkelijk om die allemaal in te voeren. Een jaar of anderhalf, twee na de start van ons bedrijf hebben we een tweedehands CNC-machine aangeschaft. Het aantal handelingen nam sterk af en we konden daarnaast ook nieuwe producten voor andere markten maken. We waren een van de eerste producenten die een CNC-machine hadden die kon kantenlijmen in model, bijvoorbeeld een ABS-band op bladen. Daarmee waren we in staat om met name interieurbouwers te bedienen die dat seriematig nodig hadden. Sindsdien hebben we altijd ingezet op state of the art-automatisering, waarbij vooral de bediening makkelijker en sneller geworden is, met kortere insteltijden en andere voordelen. We hebben als toeleverancier steeds geïnvesteerd in machines die meer konden dan de gemiddelde machine van interieurbouwers. Dat is ook een passie van mij, dat altijd verder willen gaan.”

Hij brengt wel een nuancering aan. “Je kunt automatiseren en digitaliseren wat je wilt, kennis van en ervaring met hoe iets in elkaar zit blijft belangrijk. Uiteindelijk heb je die vakkennis nodig bij je mensen. Hoe je een meubel monteert, blijft dus horen tot de basiskennis. Ik zie automatisering en digitalisering als middelen waardoor je een handeling of bewerking sneller kunt doen. Je kunt er stappen mee overslaan die je vroeger handmatig moest zetten, maar diezelfde stappen op weg naar het eindproduct moeten nog wél in je hoofd zitten. Als je deze ontwikkelingen doorvertaalt naar de mensen die je in de toekomst nodig hebt, zullen dat anders opgeleide medewerkers zijn. Mensen die vakkennis hebben én digitaal vaardig zijn.”

Ondernemen in coronatijd
Tijdens de laatste CBM-Jaarredea afgelopen december – vanwege corona in de vorm een brief – richtte Marcel Horjus, die ook voorzitter is van de CBM, – zich tot de ongeveer 500 leden van de branchevereniging. Over coronatijd schreef hij:
“Ook voor mij als ondernemer is corona een crisis met twee gezichten. Aan de ene kant heb ik, net als iedere collega in de branche, te maken met het wegvallen van omzet en opdrachten. Daar moet je op voorbereid zijn, maar ja, ik ken niemand die echt voorbereid was op deze coronacrisis. Aan de andere kant heeft de crisis ook positieve impact. Het dwingt je als ondernemer om met andere ogen naar je bedrijf en naar de branche te kijken, om nieuwe wegen in te slaan en nieuwe uitdagingen en kansen te grijpen. Want die zijn er wel degelijk. En ik moet eerlijk bekennen dat ik daar toch ook wel weer nieuwe energie van krijg en nieuwe creativiteit.”
Dat vraagt om een toelichting, om te beginnen vanuit het perspectief van CBM-voorzitter. “Er zijn grote verschillen binnen de branche. De woonmeubelindustrie heeft het heel druk gehad, maar wordt sinds de nieuwe lockdown geconfronteerd met gesloten woonwinkels. De bestellingen vanuit de retail zijn daarmee gestopt. De orderportefeuilles van interieurbouwers variëren sterk in omvang. Wie vooral in de horeca en leisure actief is, of in de evenementen, heeft het zwaar; dat is duidelijk. Net als in de kantoorinrichting trouwens. Als je veel particulieren bedient, is er vooralsnog een goed perspectief, evenals wanneer je veel afnemers in het onderwijs, de zorg of bij de (semi-)overheid hebt.”

Eigen productie
Kijkend naar zijn eigen bedrijf komen we terug op innovatie. “Tijdens de crisis van 2008 tot ongeveer 2013 hebben we vastgesteld dat we minder afhankelijk willen zijn van de grillen van de markt en meer invloed willen uitoefenen op onze omzet. Dit heeft enkele jaren geleden onder meer geresulteerd in een stuk eigen productie, en wel het maken van prefab badkamers en toiletten voor de nieuwbouw. We leveren deze direct aan bouwbedrijven. Het kost tijd om daarin een nieuw netwerk op te bouwen, maar we maken prima progressie. De komende vele jaren zal de huizenbouw nog een enorme inhaalslag moeten maken, dus daar ben ik wel optimistisch over. In directe relatie met corona hebben we tot op heden twee nieuwe producten ontwikkeld. Elke verandering brengt namelijk ook weer kansen. Zo werken we samen met Steinfort Glas en maken staanders voor hun kuchscherm. Daarnaast produceren we een meubel voor een smart wash-systeem, dat stand alone functioneert, dus zonder aansluiting op de waterleiding of het elektriciteitsnet. Hiervoor werken we samen met CWS Nederland. Kortom, ook in roerige tijden kun je, of liever moét je innovatief blijven.”

Tot slot: onlangs werd het nieuwe bedrijfslogo geïntroduceerd, evenals een nieuwe website en een bedrijfsfilm. “We doen als Horjus steeds meer aan marketing, want zulke samenwerkingen komen in eerste instantie vooral van de grond omdat andere partijen van je gehoord hebben. Via allerlei kanalen zetten we onze naam als merk versterkt in de markt,” besluit Marcel Horjus.