CBM peilt gevolgen coronacrisis

Meubelfabrikanten en interieurbouwers lijken enigszins te zijn bekomen van de eerste schrik na de uitbraak van het COVID-19 virus in ons land. Werkgevers vreesden in het voorjaar een omzetverlies voor de bedrijfstak van 1,1 miljard euro over het jaar 2020. Fabrikanten zetten zich dit najaar weliswaar nog steeds schrap tegen een forse omzetdaling, al wordt er nu rekening gehouden met een omzetverlies voor de sector van zo’n 383 miljoen euro. In het voorjaar werd rekening gehouden met massaontslag. Meer dan duizend medewerkers zouden hun baan kunnen verliezen. Inmiddels zou het gaan om een verlies van enkele honderden arbeidsplaatsen.
CBM peilt gevolgen coronacrisis
CBM peilt gevolgen coronacrisis
CBM peilt gevolgen coronacrisis
CBM peilt gevolgen coronacrisis
Koninklijke CBM was in april zo alert om onder de achterban onderzoek te laten doen naar wat de uitbraak zou kunnen betekenen voor de ontwikkeling van de bedrijven. Ondernemers spraken in de lente de verwachting uit dat het verlies aan omzet uit zou kunnen komen op een dikke miljard. De branchevereniging liet dit najaar opnieuw de mate van hoop en vrees onder de leden inventariseren. Fabrikanten houden voor dit jaar nog steeds rekening met een stevig verlies aan omzet, al gaat het in deze ronde waarschijnlijk om een daling van miljoenen. De verwachting is nu dat de branche over 2020 een omzetdaling moet noteren van een kleine 9 procent. Het onderzoek werd uitgevoerd in de periode van 29 september tot 5 oktober door Marktdata.nl. Nederland is daarna terechtgekomen in de tweede coronagolf. Het kabinet scherpte medio oktober en begin november de beperkende maatregelen verder aan. CBM telt ongeveer vijfhonderd leden, de uitkomsten van de enquête zijn vertaald naar de hele branche.


Werkgelegenheid
De onderzoekers kwam dit voorjaar, op grond van de verwachting van werkgevers, tot een verlies van 1083 arbeidsplaatsen over het jaar 2020. Ze blijven ook dit najaar rekening houden met een verlies aan werkgelegenheid, gerelateerd aan de pandemie. Marktdata.nl komt in de peiling van oktober uit op 328 medewerkers die hun baan in 2020 kwijt zullen raken, omgerekend een gemiddelde daling van 1,8 procent van de werkgelegenheid in de branche. De sterkste daling van het aantal banen (min 4,4 procent) laat zich naar verwachting zien bij bedrijven met tussen de twee en vijf werknemers.
Aan ondernemers werd ook gevraagd of ze verwachten dat ze in de komende twaalf maanden werknemers zullen moeten ontslaan als gevolg van de coronacrisis. Ja, stelt 8 procent van de bedrijven. Nee, dat is niet de verwachting bij 63 procent van de ondernemers. En 29 procent kan over dit onderwerp nog geen inschatting maken. Andere vraag: verwachten werkgevers het komend jaar nog mensen aan te gaan nemen? Een derde van de fabrikanten stelt dat er in 2021 inderdaad personeel bij moet komen. Nee, meent 42 procent en 25 procent vindt het lastig om daar nu al iets over te zeggen.


Haperende aanvoer
De onderzoekers willen ook weten of bedrijven het komend jaar moeilijkheden verwachten met betrekking tot de aanvoer van voor het productieproces noodzakelijke grondstoffen en/of materialen. Voor 11 procent van de ondernemers is dat geen hypothetische vraag: deze groep hééft al te maken met een haperende aanvoer. Nog eens een derde van de bedrijven zit op het randje. Daar leeft de verwachting dat problemen met de aanvoer zich de komende maanden weleens zouden kunnen laten zien. Ruim de helft van de bedrijven verwacht geen problemen met de levering van grondstoffen. In april was het op dit gebied somberheid troef. Toen had 37 procent van de fabrikanten problemen met een regelmatige en afdoende aanvoer van grondstoffen en materialen.


NOW-regeling
Van de bedrijven in de interieurbouw en meubelindustrie heeft 42 procent gebruik gemaakt van NOW1, de regeling die van toepassing was in de maanden april tot en met juni 2020. Op de NOW2-regeling deed 22 procent een beroep. Deze regeling stond open van juli tot en met september. Bijna 80 procent van de bedrijven die in aanmerking wilde komen voor NOW2, deed eerder ook al een beroep op NOW1. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) stelde en stelt ondernemers in de gelegenheid om een groot deel van hun loonkosten vergoed te krijgen wanneer ze verwachten ten minste 20 procent aan omzet te verliezen.
Sinds 1 oktober geldt de NOW3-regeling. Deze regeling bestaat uit drie tijdvakken van drie maanden en loopt tot 1 juli 2021. De NOW3-steun over negen maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80 naar 70 naar 60 procent. De NOW is onderdeel van een steun- en herstelpakket waarin ook geld beschikbaar wordt gesteld voor scholing en voor begeleiding van werknemers Van Werk Naar Werk.

Dit artikel is ook te lezen in Interieurbouw 7_2020