Schone stoffilters voor een optimaal productieproces

Het gebruik van de juiste stoffilters én het tijdig omwisselen van filters zijn van belang om een productieproces optimaal te laten verlopen en de kwaliteit te waarborgen. Het wisselen van stoffilters komt vaak ongelegen, maar het niet tijdig wisselen van de stoffilters kan hoge (extra) kosten, kwaliteitsproblemen of veiligheidsrisico’s tot gevolg hebben. 
Schone stoffilters voor een optimaal productieproces
Zo veroorzaakt het exponentieel verzadigd raken van het patroon stijgende energiekosten. Ook levert het niet meer goed functioneren van de patronen gezondheidsrisico’s op voor medewerkers omdat de vuile lucht niet meer wordt afgezogen. Regelmatig zijn de juiste filters maatwerkproducten met een langere levertijd: zijn de juiste filters niet op voorraad, dan levert dit stilstand op. Om dit te voorkomen dienen de stoffilters tijdig te worden omgewisseld, zodat de kwaliteit van de eindproducten hoog blijft, het productieproces optimaal verloopt en het filterwisselmoment efficiënt kan worden ingepland.