Groeien kan alleen met jonge talenten

Blijf tijdens deze coronacrisis investeren in jonge interieurbouwtalenten, anders dreigt het gevaar dat er bij een oplevende economie een tekort is aan geschikte vakmensen. Dit noodsignaal van de opleiding Wonen & Design van het Summa College wordt ter harte genomen door Gielissen Interiors, B-M Interieurs en Twan & Twan Exclusive Interiors. “Samenwerken met jonge, frisse geesten zorgt voor extra motivatie.”
Groeien kan alleen met jonge talenten
Groeien kan alleen met jonge talenten
Groeien kan alleen met jonge talenten
Groeien kan alleen met jonge talenten
De regio Eindhoven gaat momenteel net als de rest van Nederland en ver daarbuiten zwaar gebukt onder de economische gevolgen van de coronacrisis. De opleiding Wonen & Design van het Summa College heeft een mooie en succesvolle samenwerking met het Brabantse bedrijfsleven opgebouwd, vooral bestaande uit meubel- en interieurbouw en interieuradvies.
Sinds jaren investeren deze partijen gezamenlijk in een actueel opleidingsaanbod en brengen zij jongeren en bedrijven bij elkaar. Wanneer echter bedrijven genoodzaakt zijn om het eigen personeelsbeleid te herzien omdat krimp aan de orde is dreigt een verstoring tussen vraag en aanbod te ontstaan.

Lering uit kredietcrisis
Summa Wonen & Design doet om die reden een beroep op de interieurbouwsector. Volgens docent Jos van de Wouw dient er lering te worden getrokken uit de gevolgen van de kredietcrisis vanaf 2007/2008. “Veel werknemers in de bouw werden wegens het stilvallen van projecten destijds op straat gezet. Bedrijven betaalden echter voor deze ontslagrondes een hoge prijs.
Toen de economie eenmaal was aangetrokken, bleek er namelijk een groot tekort aan personeel. Laten we die fout nu niet maken. Tot voor de coronacrisis begon was veelvuldig de noodkreet te horen dat er te weinig personeel beschikbaar is. Dan is het dus niet slim om nu afscheid te nemen van jonge, talentvolle interieurbouwers en werkvoorbereiders.”
Door de crisis dreigt volgens de docent het gevaar dat jongeren niet langer hun BOL of BBL-traject kunnen hervatten bij bedrijven. “Een situatie die we met z’n allen moeten zien te voorkomen. Op de langere termijn zal er altijd vraag zijn naar bijvoorbeeld werkvoorbereiders die die met de modernste technieken uit de voeten kunnen. Die mensen leiden wij nu op. Zonder nieuwe beroepskrachten is het onmogelijk om na deze crisis de economie weer op te bouwen.”

Zorgen voor nieuwe aanwas
De opleiding Wonen & Design van het Summa College roept interieurbouwers op om flexibel om te gaan met personeels- en scholingsbeleid. Hier wordt gehoor aangegeven door B-M Interieurs, dat kwaliteit en vakmanschap voorop heeft staan. Eigenaar Berry Boelens biedt momenteel plek aan verschillende stagelopers en deelt de opvatting van Van de Wouw.
“We moeten voor nieuwe aanwas blijven zorgen, zeker met het oog op de vergrijzing, door jonge mensen vanuit de BBL of de BOL goed aan te sturen,” zegt hij.
Boelens heeft zelf in het verleden de BBL weg bewandeld en richtte in 2008 B-M Interieurs op, waar inmiddels 25 personen werkzaam zijn. Tevens behoort hij als secretaris tot het bestuur van BosMti Groep, waaronder de collectieve opleidingsbedrijven BosMti Opleidingen en Vakademy vallen.
Binnen BosMti Opleidingen worden leerlingen opgeleid op BBL 2 en 3 niveau. Binnen Vakademy worden leerlingen opgeleid op BBL 4 en HBO niveau, alles in nauwe samenwerking tussen onderwijs, collectieve opleidingsbedrijven en de regionale bedrijven.

Collectief opleiden
Boelens: “Bij BosMti Opleidingen en Vakademy staan 105 leerlingen op de loonlijst die worden uitgeplaatst bij aangesloten interieurbouwers en meubelmakers. Stel dat het met een BosMti-lid wat minder gaat, dan kan de gedetacheerde worden doorgeschoven naar een ander lid. Dat is een groot voordeel.
Vanuit BosMti zitten nu slechts vier van onze 105 leerlingen werkeloos thuis. Wel verwacht ik dat de druk nog gaat toenemen. Als een bedrijf harde keuzes moet maken om zijn bestaansrecht te garanderen, zal het eerder van BBL-leerlingen afscheid nemen dan van vaste krachten. Dus de zorgen van Summa Wonen & Design deel ik wel.”
Boelens is echter niet van plan om jonge, lerende werknemers weg te sturen. “Bij B-M Interieurs hebben we ook voor niemand deeltijd WW aangevraagd, in april heb ik zelfs nog twee nieuwe mensen aangenomen. Hoewel we in het begin van de lockdown de opdrachten tot nul zagen teruglopen, zitten we de komende tijd vol met een aantal grote projecten.”

Diversiteit
Ook Twan & Twan Exclusive Interiors heeft nog altijd een ruim gevulde orderportefeuille. “Juist de diversiteit aan projecten maakt ons bedrijf minder kwetsbaar in de huidige crisistijd”, legt mede-eigenaar Twan van den Heuvel uit. “Ik ben blij dat we jaren geleden de focus hebben gelegd op verschillende branches en onze werkzaamheden kunnen spreiden. Daarnaast werk ik harder dan ooit om orders binnen te halen en onze continuïteit te waarborgen. Zodat ook jongeren hier een plek zullen blijven behouden om het vak te leren. We maken bewust de keuze om te investeren in jongeren en stappen hier dus ook niet vanaf.”
De diversiteit biedt ook uitkomst bij Gielissen. Waar nu tijdelijk minder werk is in de Events en Exhibitions tak, worden leerlingen ingezet bij Interiors. “Ook hebben we juist in deze tijd bewust nog een leerling op contract genomen, om kwalitatief goede instroom veilig te stellen voor onze organisatie”, geeft Tjerk Coehoorn aan, HR manager bij Gielissen.
“Bij Gielissen geldt dat we in samenwerking met BBL leerlingen, Summa en BOSMti proberen vraag en aanbod bij elkaar te houden en vanuit marktperspectief aantrekkelijk te zijn voor potentieel vaktalent. Deze talenten kunnen afwisselend worden ingezet bij projecten in interieurbouw, standbouw en evenementen. Door die afwisseling kunnen leerlingen meerdere vaktechnische aspecten eigen maken en worden pieken en dalen zo goed mogelijk opgevangen.”

Vakmanschap
Bij Twan & Twan Exclusive Interiors werken nu drie leerlingen vanuit de BBL en BOL-opleiding, onder meer als werkvoorbereider. Dat Twan & Twan Exclusive Interiors geen doorsnee interieurbouwer is, maakt het voor leerlingen des te uitdagender om mee te draaien op de werkvloer in Uden. Van den Heuvel: “We maken interieurs voor exclusieve superjachten en daar komt een fraai stukje vakmanschap bij kijken. Het is mooi om hier jongeren enthousiast voor te maken.”
Twan van den Heuvel zit dus op één lijn met Berry Boelens, Tjerk Coehoorn en Jos van de Wouw. “Je moet in jongeren blijven investeren, in goede en in slechte tijden”, aldus de directeur van Twan & Twan Exclusive Interiors. “Zij hebben immers de toekomst. We willen met ons bedrijf door blijven groeien en ontwikkelen, aan de hand van de allernieuwste technieken. Dat moet je wel automatisch een beroep doen op jonge talenten. Ik merk ook dat onze werknemers extra gemotiveerd zijn als ze samen kunnen werken met jonge, frisse geesten.”

Samenhang
Van de Wouw pleit voor een samenhangende benadering, waarin economisch beleid, arbeidsmarktbeleid en waar mogelijk onderwijsbeleid met elkaar worden verbonden. Immers, jongeren duurzaam opleiden voor de sector staat binnen Summa Wonen & Design hoog in ’t vaandel. Omdat bedrijven nu minder snel geneigd zijn om nieuw personeel aan te nemen, bekijkt het Summa College de mogelijkheid om de focus meer te leggen op de BOL-opleiding.
Het overschrijven van een student van BBL naar BOL (beroepsopleidende leerweg) geniet bijvoorbeeld verreweg de voorkeur boven een eventueel ontslag. Van de Wouw: “Onze opleiding Wonen & Design is volledig ingericht op de toekomst. De moderne en innovatieve programma’s waar we in de BBL-opleiding mee werken kunnen ook in de BOL-opleiding uitstekend worden ingezet.”
Ralf Pijnenburg