Organisatie: MaterialDistrict in juni

De organisatie van MaterialDistrict Rotterdam houdt vooralsnog vast aan de data in juni waarop de vakbeurs momenteel staat gepland. Het evenement werd onder druk van de strijd tegen het coronavirus verplaatst van maart naar 23 tot en met 25 juni. 
Organisatie: MaterialDistrict in juniDirecteur Jeroen van Oostveen van de beursorganisatie wijst er op dat de maatregelen van de overheid die betrekking hebben op evenementen en manifestaties van kracht blijven tot 1 juni. “We houden ons daar aan vast. MaterialDistrict wordt zo’n drie weken later gehouden. Zoals het er nu uit ziet, lijkt dat aan de veilige kant.”
De bestrijding van het virus brengt de nodige hectiek met zich mee. “De informatie is niet altijd even helder. We moeten ons baseren op de feiten. Feit is dat de noodverordening tot 1 juni leidend is. Speculeren over wat ons te doen staat als de beperkende maatregelen worden verlengd tot na de peildatum is niet erg zinvol.” Volgens Van Oostveen was de verplaatsing van de beurs van maart naar juni een ‘complexe zaak’. Hij wijst op de juridische consequenties van onvoorziene veranderingen in de planning. “Er zijn afspraken gemaakt, er liggen contracten op tafel. Die laten zich niet zomaar even wijzigen.”

Hettich Marketing