Rendement ventilatie

Met een ventilatiesysteem dat gebruik maakt van warmterecuperatie wordt voorkomen dat de warmte die zich in de woning bevindt, ook naar buiten verdwijnt, wat een besparing op de stookkosten oplevert. 
Rendement ventilatie
Goed ventileren is zeer belangrijk, zeker nu onze woningen steeds beter geïsoleerd zijn. Door een systeem van mechanische ventilatie toe te passen zorg je ervoor dat frisse lucht het huis binnen komt en slechte en vochtige lucht het huis verlaat. Het is daarbij echter ongewenst dat de warmte, die zich in de woning bevindt, ook naar buiten verdwijnt. Met een ventilatiesysteem dat gebruik maakt van warmterecuperatie wordt dit voorkomen wat een besparing op de stookkosten oplevert. 

Balansventilatie
Bij een ventilatiesysteem met warmteterugwinning worden twee ventilatoren gebruikt. Eén ventilator zuigt frisse buitenlucht aan via een centraal aanzuigpunt in de woning. Het leidt deze lucht langs een warmtewisselaar in het systeem en vervolgens via ventilatieroosters in de woning. Een andere ventilator zuigt warme gebruikte lucht uit de woning af en leidt deze langs het systeem waar het zijn warmte afstaat aan de warmtewisselaar alvorens het de woning verlaat. Dit systeem wordt ook wel balansventilatie met warmteterugwinning genoemd.

Rendement
Bij standaard ventilatiesystemen zonder warmteterugwinning wordt de warme lucht die in de woning aanwezig is onbenut de woning uitgeblazen. Bij een ventilatiesysteem met warmterecuperatie benut je alle aanwezige warmte zo goed mogelijk waardoor het rendement van de verwarmingsinstallatie stijgt. Door gebruik te maken van een systeem met warmterugwinning kun je gemiddeld 90% van de warmte herbruiken.

Filters
Balansventilatiesystemen hebben het voordeel dat ze voorzien zijn van diverse soorten filters die de lucht zuiveren. Afhankelijk van het type systeem kunnen dat pollenfilters zijn of elektrostatische en anti bacteriologische filters. Een wtw filter dient wel goed onderhouden te worden om goed te kunnen functioneren.

Onderhoud
Het comfort van een systeem met warmteterugwinning en het juiste functioneren ervan, valt of staat met regelmatig onderhoud. Het gaat dan voornamelijk om het regelmatig reinigen en vervangen van de filters. Verder is het belangrijk dat de ventilatieroosters regelmatig gereinigd worden zodat de lucht ongehinderd kan circuleren. Een systeem met balansventilatie moet altijd goed ingeregeld worden zodat er voldoende frisse lucht de woning in komt en vervuilde lucht de woning zoveel mogelijk kan verlaten.