Garantiedeuren

Tijdens de studiedag ‘Hoe borg ik de brandveiligheid van mijn gebouw’ van de vereniging Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) is de nieuwste uitgave ‘De essentiële bouwkundige controlepunten’ 2020 gepresenteerd. 
Garantiedeuren
Nieuw in deze uitgave is in hoofdstuk 7, het GND-zekerheidslabel opgenomen als controlemiddel voor brand- of rookwerende deuren. De uitgave helpt bij het controleren van de brandveiligheid van gebouwen en is bestemd voor iedereen die belang heeft bij een brandveilig gebouw zoals gebouweigenaren, -gebruikers, architecten, adviseurs, aannemers, kwaliteitsborgers, bouw & woningtoezicht en bevoegd gezag. De ‘Essentiële bouwkundige controlepunten’ zijn een uitgave van BBN en is samen met Brandweer Nederland en Vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland gemaakt. De uitgave ‘Essentiële bouwkundige controlepunten 2020’ is te downloaden via de websites van GND en BBN. Hier zijn ook gedrukte exemplaren te bestellen. GND is de overkoepelende organisatie van toonaangevende Nederlandse deurenfabrikanten.