Voorbeeldprojecten duurzaam hout gezocht

Stichting ‘Bewust met Hout’ wil aan de hand van een aantal voorbeeldprojecten laten zien wat de positieve impact is van de keuze voor gecertificeerd hout. De partners van het Convenant roepen organisaties/bedrijven op om voorbeeldprojecten aan te melden bij het secretariaat van het Convenant. 
Voorbeeldprojecten duurzaam hout gezochtHet Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer is een samenwerkingsverband tussen 23 partijen (diverse hout gerelateerde brancheverenigingen, vakbonden, maatschappelijke organisaties en de overheid). Gezamenlijk werken zij aan het tot norm maken van gecertificeerd hout in Nederland. Er worden projecten gezocht in meerdere sectoren (woningbouwprojecten, GWW, meubel, gemeentelijke bouwprojecten). Bij voorkeur gaat het om projecten die in 2019 in uitvoering zijn en in de loop van 2020 worden afgerond. Deze best practices worden verzameld om daarmee actief artikelen in vakmedia en pers te publiceren. Aan de hand van praktijkverhalen van opdrachtgevers en leveranciers wordt getoond waar partijen tegen aanlopen, maar dat het wél kan. Daarnaast laten de voorbeelden ook zien welke positieve milieu-impact het heeft als gekozen wordt voor duurzaam geproduceerd hout.
‘Best practice’ projecten kunnen worden ingestuurd t/m 20 oktober naar [email protected] Het secretariaat neemt vervolgens contact op voor meer informatie over het project.

Hettich Marketing