Praktijkrichtlijn daglicht in gebouwen

In het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) komt een nieuwe methode voor de bepaling van daglicht in gebouwen. Dit gebeurt op basis van daglichtfactoren. De bepalingsmethode staat in NEN-EN 17037 ‘Daglicht in gebouwen’.

NEN heeft onlangs een toelichting op de norm gepubliceerd in de praktijkrichtlijn NPR

NEN heeft onlangs een toelichting op de norm gepubliceerd in de praktijkrichtlijn NPR 4057 ‘Daglicht in gebouwen – Toelichting op NEN-EN 17037’.

De huidige bepalingsmethode zegt iets over de gevel, maar niets over de kwaliteit van het daglicht in de ruimte. De nieuwe methode doet dit wel. De daglichtfactoren geven bovendien inzicht in de inval van daglicht in de ruimte. Verschillende architecten en lichtontwerpers werken al met daglichtfactoren. Daarnaast kunnen ze rekenen in verlichtingssterkte, waarmee ze een brug naar kunstlicht kunnen maken.

Glas laat warmte binnen, wat in de winter fijn is, en in de zomer soms te veel. Vanwege de strengere BENG-eisen wordt daarom steeds meer met overstekken en vaste zonwering gewerkt. Overstekken komen gunstiger uit dan met de oude methode van NEN 2057. NEN-EN 17037 geeft een methode om een goede zonwering te bepalen. NPR 4057 geeft hierop een toelichting.