Levendige beursvloer

MONUMENT 2022 van 17 tot en met 19 mei kende een levendige beursvloer. De diverse ambachten die ter plaatse werden uitgevoerd, droegen daar zeer aan bij, maar ook andere standhouders pakten volop uit. Eigenlijk vormde elke stand een bijzonderheid op zich.

Zoals ook bij een monument, was er eigenlijk niets gewoon of standaard. Dat leidde tot
Levendige beursvloer

Zoals ook bij een monument, was er eigenlijk niets gewoon of standaard. Dat leidde tot geanimeerde gesprekken en enthousiaste bezoekers en standhouders.

Restauratie van monumenten is nauwelijks mogelijk zonder de ambachten en technieken van vroeger. Diverse demonstraties van deze ambachten werden verzorgd door de leden van het GA-Platform restauratie (gespecialiseerde aannemers), zoals de restauratieschilders, leidekkers, steenhouwers, smeden en glazeniers.

De houtbewerking was ondergebracht bij Houtex. Maar ook andere instellingen bedrijven toonden hun kunnen, waaronder de leerlingen van de opleiding restauratie- en decoratieschilder van Cibap.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed was als kennispartner en standhouder volop aanwezig op de beurs. De stand van RCE trok aandacht door het historisch interieur. Tevens had de RCE de reizende tentoonstelling Verduurzaming van Monumenten meegenomen naar de beurs..

Verduurzaming was sowieso een belangrijk thema op deze beurs, wat alleen maar urgenter wordt door de huidige wereldontwikkelingen en daarmee samenhangende energieprijzen.

Bekijk hier de video