Vraag trekt weer aan

Groothandel in houtbewerkingsmachines Joh. Slaap in Oosthuizen levert aan een diversiteit aan afnemers. Het bedrijf doet zaken met onder meer timmerfabrikanten, interieurbouwers, zzp’ers, starters en met bedrijven uit de luxe jachtbouw. De onderneming is onder andere leverancier van houtbewerkingsmachines van de firma’s Otto Martin Maschinenbau, Graule, Heermann, Maggi en Sicar.

Vraag trekt weer aanVraag trekt weer aanVraag trekt weer aan

Bedrijfsleider Eric van den Hudding merkt in de dagelijkse praktijk dat de vraag naar houtbewerkingsmachines aantrekt. De handel is zich na de coronaperiode aan het verbeteren. ‘We importeren op bestelling en voor de voorraad,’ zegt hij. ‘Door de aantrekkende verkopen worden de levertijden langer, levertijden tot aan begin 2022 zijn voor sommige machines geen uitzondering en daarom hebben wij machines in voorkoop. De klant heeft daarmee de beschikking over een machine die voldoet aan de taken in houtbewerking die de fabrikant er in zijn bedrijf mee van plan is uit te gaan voeren.’

Betrouwbaarheid
Hij ziet dat de vraag naar houtbewerkingsmachines zich momenteel vooral lijkt te richten op machines van Europese producenten. ‘Dat heeft niet alleen te maken met de mate van kwaliteit, maar zeker ook met de betrouwbaarheid van de leveringen.’ Verstoringen van het handelsverkeer op wereldniveau hebben immers laten zien dat vertragingen grote gevolgen kunnen hebben.

De groothandel is al een respectabel aantal jaren actief in de machinehandel. De firma Joh. Slaap profileert zich sinds 1928 met de in- en verkoop van machines voor houtbewerking. Het bedrijf bediende de klantenkring aanvankelijk vanuit een bedrijfspand in de binnenstad van Amsterdam. Inmiddels is de groothandel al geruime tijd gevestigd op het industrieterrein van Oosthuizen. ‘We hebben hier de mogelijkheden en de ruimte om op een veilige manier de vaak omvangrijke machines te kunnen laden en lossen. En om ze op een comfortabele manier aan onze klanten te kunnen tonen.’

Dienstverlening
Groothandel Joh. Slaap zet zich dagelijks in om zich te onderscheiden met optimale dienstverlening. ‘De houtbewerkingsmachines zoals we die hier ontvangen worden door ons op technische specificaties gecontroleerd en bedrijfsklaar gemaakt. Omdat we beschikken over eigen transportmiddelen bezorgen en plaatsen we de machines in nauw overleg met de opdrachtgever op de gewenste locatie in Nederland.’ Volgens Van den Hudding hecht het bedrijf grote waarde aan het verlenen van aanvullende service. ‘Productiemachines kennen een hoge mate van betrouwbaarheid. Bij eventuele storingen is het onze inzet om snel en adequaat te reageren. Vaak is het al afdoende om telefonisch de gebruiker te helpen bij het oplossen van technisch ongemak. In voorkomende gevallen zijn we zo snel mogelijk ter plaatse om op locatie storingen te verhelpen.’

Hij wijst erop dat houtbewerkingsmachines veelal worden aangestuurd door middel van computertechnologie. Het verhelpen van storingen in juist dat soort hoogwaardige systemen of van mechanische aard vraagt om de inzet van specialisten. ‘Onze medewerkers beschikken over kennis en kunde betreffende elk aspect van de houtbewerkingsmachines zoals we die aanbieden aan de markt.’ De groothandel levert onder meer CNC-machines. ‘We voldoen als groothandel ook aan dit deel van de vraag. CNC-machines zijn snel in te stellen, daarmee zijn ze in het productieproces erg efficiënt.’

Jonge vaklui
Groothandel Joh. Slaap telt in de klantenkring ook jonge ondernemers die zich na een beroepsopleiding met hun professie op de markt presenteren. ‘We leveren onze houtbewerkingsmachines onder meer aan het vakonderwijs. Jonge mensen maken in een onderwijsomgeving nader kennis met de eigenschappen en mogelijkheden van machines zoals wij die leveren. Wanneer ze hun opleiding hebben afgerond en zich zelfstandig vestigen, gaat de voorkeur uit naar houtbewerkingsmachines die ze al hebben leren kennen en waarmee ze goed uit de voeten kunnen. Als groothandel kunnen we deze groep jonge ondernemers helpen aan betrouwbare, gebruikte machines. We bieden de mogelijkheid om houtbewerkingsmachines bij ons in te ruilen. Daarmee beschikken we over een aanbod aan bedrijfsklare machines, waarmee we met name de groep jonge vaklui kunnen bedienen.’