Aspirant Socialer Ondernemen

Verfgroothandel Bevela heeft de Aspirant-status behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). 
Aspirant Socialer OndernemenUit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Verfgroothandel Bevela aantoonbaar is gestart met socialer ondernemen en binnen twee jaar zal toegroeien naar een Trede-erkenning op de PSO-Prestatieladder.
 
Binnen het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hechten steeds meer organisaties en overheden belang aan het creëren van (meer) werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen. Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen.
 
Bekijk hier de PSO-animatie