Abonneren

Abonneren

Abonnementsprijs Nederland en België € 56,50 (exclusief BTW) per jaar (zeven nummers), andere landen van de Europese Unie € 72,-. Abonnementsgeld wordt vooruit betaald. Abonnementen gelden per kalenderjaar. Tussentijdse abonnementen worden berekend over de nog te ontvangen uitgaven. Abonnementen worden zonder schriftelijk tegenbericht van de abonnee voor 1 november automatisch een kalenderjaar verlengd.

mail uw gegevens naar:
[email protected]